مطالب توسط مدیریت سایت

شروع رسمی خدمات کارخانه رویین در(کاسپین دژ)

از تاریخ 98/01/20 خدمات کارخانه به صورت رسمی شروع شده است که شامل 1-تولید پروفیل چهارچوب مکزیکی و دکوراتیو در شکل ها و ابعاد مختلف 2- تولید چهارچوب فرانسه ، مکزیکی ،ثابت و کشویی در ابعاد مختلف 3-تولید درهای پارکینگی: فرفورژه ، کشویی ، ریلی و ….. با رنگ استاتیک 4- خدمات جوش co2 ، […]