مطالب توسط مدیریت سایت

شروع رسمی خدمات کارخانه رویین در(کاسپین دژ)

از تاریخ 98/01/20 خدمات کارخانه به صورت رسمی شروع شده است که شامل بازگشایی بخش فروش داخل کارخانه جهت اسودگی مشتریان عزیز و بازدید از تمام مراحل تولید و اسودگی خیال از قسمتهای داخلی درهای مختلف و  قطعات به کار رفته وداخل در شامل استراکچر فلزی به کار رفته رویه در کهمعملا از جنس mdf […]