کارخانه کاسپین دژ خدمات ذیل را در تمامی نقاط کشور ارائه می دهد:

1-تولید پروفیل چهارچوب مکزیکی و دکوراتیو  در شکل ها و ابعاد مختلف

2-تولید چهارچوب فرانسه، مکزیکی، ثابت و کشویی در ابعاد مختلف

3-تولید درهای فرفورژه ،کشویی، ریلی و… با رنگ استاتیک

4-خدمات جوشکاری co2 ، رنگ استاتیک (کانوایر)، خم کاری و برش تا ورق 2 میل