نوشته‌ها

بازدید استاندار از کاسپین دژ

بازدید استاندار محترم و مهندس قوانلو مدیر کل صنعت معدن وتجارت و معدن و دکتر هاشمیان ریاست کل دادگستری وهیئت همراه از کارخانه کاسپین دژ